top of page
jonathan-borba-oHB7VKdpHQM-unsplash.jpg

Kinderwens

Ook fertiliteit begint in de darmen

" De missing link bij vruchtbaarheidsproblemen"

Bij de meeste koppels met vruchtbaarheidsproblemen worden meestal de volgende

ziektebeelden onderzocht :

  • endometriose (1)

  • vleesbomen (2)

  • PCOS (3,4,5)

  • problemen mbt de zaadcellen (6,7)

  • schildklierproblemen (8)

  • verstoorde eicel-ontwikkeling (9)

  • voortijdig ovariumfalen (10)

  • insulineresistentie (11)

  • MTHFR-gen en obesitas (12)

 

de cijfers tussen haakjes verwijzen naar wetenschappelijke referenties, zie bronnen onderaan de pagina.

Het behandelen van deze aandoeningen kan - uiteraard- bijdragen aan het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen.

MAAR:

DARMFLORIST_background_kinderwens.png

...wist je dat al deze aandoeningen hun oorzaak kunnen hebben in je darmen?

De Griekse arts Hippocrates zei het 400 jaar voor Chr. al:

‘Alle ziekten beginnen in de darmen

Hippocrates

Recent wetenschappelijk onderzoek toont nu ook aan dat gezonde darmen cruciaal zijn voor de vruchtbaarheid;

informatie over de wetenschappelijke onderzoeken hierover (1-12) vind je

hier.

Wist je dat een genetische aanleg niet per sé een probleem hoeft te zijn?

‘your genetics is the gun and your environment is the trigger’

Dr Mark Hyman

Levensstijl is hierop van grote invloed; via je darmflora kan je het risico op het manifesteren van genetische aandoeningen beïnvloeden, in goede en kwade zin: in goede zin via voeding, supplementen en pro-biotica en in kwade zin via medicatie zoals maagzuurremmers en antibiotica.

Wist je dat je je kansen op een succesvolle zwangerschap enorm kan vergroten door je

voeding en je darmflora te optimaliseren?

De darmen vormen vaak de missing link, dit komt omdat de kennis over het darmmicrobioom vrij recent is, en nog in volle ontwikkeling:

momenteel wordt er wereldwijd onderzoek naar gedaan, sinds corona blijkbaar ietsje minder: PubMed staat voor medische publicaties, van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek.

Darmflorist_kinderwens_resultsbyyear.jpg
Darmflorist_kinderwens_gutmicrobione.jpg

We weten dus nog niet alles...

maar duidelijk is dat het slim is aandacht aan je darmen te geven wanneer je een kinderwens hebt, omdat:

- je darmen tientallen belangrijke functies hebben die bepalend zijn voor onder meer vertering, immuniteit, gewicht, slaap, humeur, intelligentie en vruchtbaarheid.

- de gezondheid van je darmflora ook de gezondheid van je vaginale flora bepaalt.

- de gezondheid van je vaginale flora in belangrijke mate je vruchtbaarheid bepaalt.

- gezonde darmen de kans op een succesvolle zwangerschap verhogen.

- je baby jouw bacteriën meekrijgt tijdens de geboorte.

Sky_fantasy_pastel_pink_watercolor_hand-painted_for_background.jpg

 Onze begeleiding bestaat uit een op wetenschap gebaseerde aanpak en omvat waardevolle informatie, een uitgebreide anamnese,  laboratoriumonderzoek en persoonlijke begeleiding

 

Zó gaan we te werk:

Kom Op Je Roze Wolk

DARMFLORIST_icon_werkwijze_1.png

De intelligente vragenlijst

De vragen gaan over je klachten= ‘symptomen’, je levensstijl en eetgewoonten.

Het invullen van deze online vragenlijst duurt zo’n 20-30 minuten

Zodra je deze hebt ingevuld ontvang je wekelijks waardevolle informatie in je persoonlijke leeromgeving , zie Stap 5.

DARMFLORIST_icon_werkwijze_2.png

Gepersonaliseerd advies

Op basis van je antwoorden wordt duidelijk of je vertering aandacht nodig heeft, of je symptomen hebt van bepaalde tekorten,

en of en waarom er in jouw situatie specifieke

(deel) onderzoeken nuttig kunnen zijn.

DARMFLORIST_icon_werkwijze_3.png

Laboratoriumonderzoek

‘Meten is weten’

Wanneer uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat laboratoriumonderzoek nuttig

kan zijn om gericht te kunnen werken ontvang je hierover de nodige informatie, inclusief over de kosten. De kosten van de laboratoriumonderzoeken worden je gefactureerd rechtstreeks door het labo; hier ‘zitten we niet tussen’, we verdienen hier ook geen commissie op, teneinde in jouw belang te kunnen adviseren.

Staaltjes ontlasting neem je zelf, thuis in alle privacy, en doe je in de meegeleverde ‘en voorgefrankeerde enveloppe op de post. Een heldere gebruikershandleiding vind je in je pakketje.

DARMFLORIST_icon_werkwijze_4.png

Je gepersonaliseerde uitwerking

+ therapieplan

Je ontvangt :

-een heldere en uitgebreide uitwerking met informatie over

wat er onderzocht werd en wat jouw resultaten zijn.

-een gepersonaliseerd therapieplan met adviezen qua voeding en

uitsluitend natuurlijke supplementen zoals pre-en probiotica.

 

-een handig en gebruiksvriendelijk innameschema

DARMFLORIST_icon_werkwijze_5.png

Kennis is macht.

Dit jaar behaalde Big Pharma een omzet van 1.270.000.000.000 euro… Na de

oorlogsindustrie is dit de grootste industrie… aan preventie wordt nauwelijks iets gedaan, terwijl we met onze auto wél ieder jaar op controle moeten.

Je gezondheid in eigen handen nemen begint bij het leren kennen van je lichaam.

Ontdek:

- hoe stress je vertering saboteert

- hoe je een ontoereikende vertering kan herkennen

- hoe belangrijk die > 1 kilo darmbacteriën voor je zijn

- hoe je je darmflora de gezondheid van je vaginale flora beïnvloedt

- hoe je vaginale gezondheid een cruciale factor is mbt je vruchtbaarheid

- hoe je je darmflora kan optimaliseren via voeding en supplementen

- EHBA ‘Eerste Hulp Bij Antibiotica’

- Voeding Als Medicijn: mijn beste recepten voor een gezonde darmflora!

en nog zóveel meer...

Wekelijks ontvang je informatie over een nieuw thema, en aan het einde van de cursus darmgezondheid weet je hoe je jezelf en je familie in topvorm kan houden.

Q&A

Wat indien ik tijdens dit programma zwanger wordt? TOP! Dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling :-) Laat dit meteen weten, en we geven je zonder meerkost toegang tot het programma ‘Blijf Op Je Roze Wolk’: een soortgelijk programma op maat van de zwangere vrouw,je eventuele tegoed aan persoonlijke begeleiding verhuist met je mee.

Hoe kunnen darmbacteriën van invloed zijn op de vruchtbaarheid? Onze darmbacteriën produceren vele nuttige stoffen, wanneer onze darmflora uit balans is hebben we echter te weinig van deze nuttige bacteriën, en teveel ‘foute’ bacteriën die schadelijke stoffen produceren, en zo onze gezondheid saboteren. Een onevenwichtige darmflora zien we onder meer bij PCOS, tekorten aan testosteron, ontstekingen, endometriose en oxidatieve stress bij onverklaarde onvruchtbaarheid. Ongewenste bacteriën en/of gisten kunnen het vermogen van een vrouw om een baby te krijgen negatief beïnvloeden, zowel bij natuurlijke conceptie als bij IVF. ‘Foute’ bacteriën kunnen aanleiding geven tot laaggradige ontstekingen en ze kunnen onder meer het proces verstoren van de eicel ontwikkeling waardoor de vruchtbaarheid kan dalen Bij mannen kunnen ongewenste bacteriën een negatief effect hebben op de kwaliteit en de beweeglijkheid van de zaadcellen.

Is het een speciaal laboratorium waar jullie mee werken? De laboratoria waarmee we samenwerken zijn ISO-gecertificeerd en bieden naast regulier vaak gebruikte onderzoeken ook complementaire onderzoeken.

Op welke manier kan de darmflora van invloed zijn op de vaginale flora? Je microbioom is het geheel van alle microben die zich in en op je lichaam bevinden. Bij de mens zijn dat er wel ruim honderdduizend miljard. Dat zijn er tien keer meer dan je eigen lichaamscellen. Al deze microben wegen bij elkaar ongeveer anderhalve kilo. Een microbioom bestaat uit alle bacteriën, schimmels en archaea op en binnen een organisme. We hebben in ons lichaam tientallen van deze microbiomen, zoals een huidmicrobioom, een vaginaal hersen microbioom en een vaginaal microbioom. Al deze microbiomen zijn in hun gezondheid afhankelijk van het darmmicrobioom, omdat dit veruit het grootste is. Steeds weerkerende vaginale infecties vinden vaak hun oorsprong in een verstoorde darmflora. ‘Waarom is een gezonde vaginale flora zo belangrijk?’ 1. Een gezonde vaginale flora maakt het gemakkelijker om zwanger te worden, en bepaalt zelfs mee het succes van een IVF-behandeling. (13) Patiënten met een gezond vaginaal microbioom vertoonden hogere cumulatieve zwangerschapspercentages, doorgaande zwangerschappen en implantatie- percentages. Omgekeerd heeft een dysbalans ter hoogte van de vaginale flora een negatief effect op het slagen van IVF: Bij 130 vrouwen die een IVF ondergingen in een Deens ziekenhuis, werd bij 28% een abnormaal vaginaal microbioom gevonden. Na IVF had 35% van de vrouwen met een gezonde vaginale flora een zwangerschapspercentage van 35%, de vrouwen met een vaginale flora uit balans had slechts een zwangerschapspercentage van 9% 2. Een gezonde vaginale flora verkleint de kans op een late miskraam (14) Een late miskraam maakt van een mooie droom een nachtmerrie, een gezonde vaginale flora helpt dit te voorkomen 3. Een gezonde vaginale flora verkleint de kans op vroeggeboorte (15,16) Complicaties bij vroeggeboorte zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de vijf jaar; in Nederland sterven hierdoor 2 baby’s per dag, daarbij komen nog dagelijks 10 baby’s die naar aanleiding van vroeggeboorte levenslang de gevolgen ervan dragen, zoals onder meer hersenschade, chronische longziekten en gedragsproblemen, naast een veelvoud van verdrietige nabestaanden waaronder de kersverse ouders die met het ergst mogelijke geconfronteerd worden. Een gezonde vaginale flora voorkomt ook voortijdig gebroken vliezen, wat natuurlijk ook aanleiding kan geven op vroeggeboorte. 4. Een gezonde vaginale flora verkleint de kans op antibiotica tijdens de bevalling De kans op een negatieve GBS-test is groter, zodat je tijdens de bevalling géén antibiotica krijgt toegediend, zoals dit gebeurt bij 1 op 5 vrouwen in België. Daar wordt standaard getest in week 35-37 op deze bacteriën, die een risico kunnen vormen voor de pasgeborene. Helaas is de kuur, antibiotica, op zich ook een risico,omdat antibiotica een ook groot effect heeft op de goede bacteriën, en ten tweede omdat de timing zeer ongelukkig is : nét op het cruciale moment dat een baby de darmflora van de moeder meekrijgt antibiotica toedienen zorgt er voor dat de samenstelling ervan verandert.

Hoe wordt de vaginale flora onderzocht? Dit betreft een pijnloos onderzoek dat je gewoon, eenvoudig thuis zelf kan doen, waarna je de materialen naar het laboratorium stuurt in de jouw toegestuurde enveloppe.

Hoe kom je aan een ‘slechte’ vaginale flora? Je vaginale flora kan een disbalans krijgen naar aanleiding van anticonceptie, antibiotica, een hormonale disbalans ( ook geslachtshormonen worden gereguleerd door onze darm),het gebruik van zeep, stress, roken… .

Ik overweeg een IVF-traject te beginnen, wat kan ik best doen? Ons advies is om hier enkele maanden mee te wachten, omdat je je kansen enorm vergroot wanneer je eerst je vertering en je darmflora aanpakt. Omdat tekorten aan voedingsstoffen, laaggradige ontstekingen in de darmen, en een bacterieel onevenwicht aan de basis kunnen liggen van vruchtbaarheidsproblematieken De gezondheid van je darmflora is daarnaast van bepalende invloed op de gezondheid van je vaginaal microbioom. Het vaginaal microbioom heeft dan weer invloed op de resultaten van een IVF-embryo transfer: patiënten met een gezond vaginaal microbioom vertoonden hogere cumulatieve zwangerschapspercentages, doorgaande zwangerschappen en implantatie percentages. (17,18,19) Omgekeerd heeft een dysbalans ter hoogte van de vaginale flora een negatief effect op het slagen van IVF.

Wat bedoel je met ’Balans’ ? 2 nieuwe woordjes, voor een goed begrip : ‘Symbiose’ = de gezonde toestand : de meerderheid van je darmbacteriën zijn dan ‘goede’ bacteriën, ze produceren nuttige stoffen: - hormonen en neurotransmitters - verteringsenzymen - vitaminen - energie - immuniteit - stoffen die de ziekmakende bacteriën, virussen en parasieten koest houden - stoffen die de andere goede bacteriën nodig hebben: de goede ‘helpen elkaar’ ‘Dysbiose’= de ongezonde toestand: je hebt dan te veel ziekmakende bacteriën in je darmen, deze produceren stoffen die je gezondheid saboteren zoals: - endotoxinen: gifstoffen die je lever en soms ook je hersenen belasten bvb. ammoniak - gelatinase: breekt structuureiwitten af en kan de cellen van de darmwand beschadigen - coagulase: inactiveert afweereiwitten: deze produceert het lichaam om ziekteverwekkende bacteriën af te weren; m.a.w : dit saboteert de afweer - bicarbonaat zorgt dat het darmmilieu minder zuur wordt, wat gunstig is voor de slechte bacteriën en schimmels, maar minder gunstig voor de goede bacteriën. - sommige bacteriën gaan met je kostbare mineralen aan de haal, bvb ijzer of zink en nog zoveel meer… darmbacteriën werken ofwel vóór je gezondheid, ofwel tégen je gezondheid, de ‘goeden’ helpen elkaar, en de ‘slechten’ helpen elkaar ook, dit doen ze door de levensomstandigheden te creëren waarin ze goed groeien, die levensomstandigheden zijn anders voor zowel de goeden als de slechten. Waarom zet ik aanhalingstekens? Net zoals er in de natuur er geen foute dieren zijn, zijn er ook geen foute darmbacteriën. Een vos is een nuttig dier, te veel vossen : dat is wel een probleem. Een in potentie ziekmakende darmbacterie is nuttig wanneer er een voldoende groot aandeel gezonde darmbacteriën aanwezig zijn, op dat moment houdt het ons immuunsysteem ‘up-to-date’, en dat is continu nodig, want deze micro-organismen veranderen snel, ze passen zich aan aan de steeds veranderende buitenwereld, en ook wij krijgen op deze manier de gelegenheid om ons aan te passen. Dáárom heeft persoon 1 geen klachten, en wordt persoon 2 een beetje ziek, terwijl persoon 3 heel erg ziek wordt en persoon 4 sterft… het immuunsysteem maakt het verschil > 70 % van je immuniteit bevindt zich in de darmen, het is een nauwe samenwerking van darmbacteriën en immuuncellen die zich aan de andere kant van de darmwand bevinden.

"Health is the New Wealth"

Je kent het gezegde: een gezonde mens heeft duizend wensen, een zieke nog maar 1…

Bij vruchtbaarheidsproblemen voel je je misschien niet ziek, maar het is allesbehalve een teken van optimale gezondheid

Het goede nieuws is dat je veel kan doen om je gezondheid te optimaliseren

DARMFLORIST_web_background1.jpg
iStock-531507715.jpg
Alle ziekten beginnen
in de darmen

 Hippocrates

400 jaar voor Christus

_DSC2277_edited_edited_edited_edited.jpg
Ook vruchtbaarheid begint
met gezonde darmen

                                       Tinneke Matterne

Bronnen 

1. Endometriosis and the microbiome: a systematic review M Leonardi 1, C Hicks 2, F El-Assaad 2, E El-Omar 2, G Condous 1 PMID: 31454452 DOI: 10.1111/1471-0528.15916 2.Uterine Fibroid Patients Reveal Alterations in the Gut Microbiome Xuetao Mao 1, Xuan Peng 2, Qiong Pan 1, Xingping Zhao 1, Zheng Yu 2, Dabao Xu 1 2022 May 11;12:863594. doi: 10.3389/fcimb.2022.863594. 3.Controlling chronic low-grade inflammation to improve follicle development and survival Ziwei Yang,Zijuan Tang,Xiuping Cao,Qi Xie,Chuan Hu,Zhisheng Zhong,Jun Tan,Yuehui Zheng First published: 12 May 2020 https://doi.org/10.1111/aji.13265 4.Dysbiosis of Gut Microbiota Associated with Clinical Parameters in Polycystic Ovary Syndrome PMCID: PMC5328957 PMID: 28293234 Front Microbiol. 2017; 8: 324.doi: 10.3389/fmicb.2017.00324 5.Epidemiology, diagnosis, and management of polycystic ovary syndromeClin Epidemiol. 2014; 6: 1–13.Published online 2013 Dec 18. doi: 10.2147/CLEP.S37559 PMCID: PMC3872139 6.Probiotic administration improves sperm quality in asthenozoospermic human donors.Valcarce D.G., Genovés S., Riesco M.F., Martorell P., Herraez P., Ramón D., Robles V. Benef. Microbes. 2017;8:193–206. doi: 10.3920/BM2016.0122. 7.Emilia Morawiec,Et.Al.Semen dysbiosis—just a male problem?Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 815786.Published online 2022 Sep 13. doi: 10.3389/fcimb.2022.815786 8.Microbiome Metabolites and Thyroid Dysfunction Review.Bargiel P., Szczuko M., Stachowska L,Prowans P et al. J Clin Med 2021 Aug 16;10(16):3609. doi: 10.3390/jcm10163609. 9.Microorganisms within Human Follicular Fluid: Effects on IVF. Pelzer, E. S., Allan, J. A., Waterhouse, M. A., Ross, T., Beagley, K. W., & Knox, C. L. (2013). PLoS ONE, 8(3), e59062. 10.Controlling chronic low-grade inflammation to improve follicle development and survival Ziwei Yang,Zijuan Tang,Xiuping Cao,Qi Xie,Chuan Hu,Zhisheng Zhong,Jun Tan,Yuehui Zheng 12 May 2020 doi.org/10.1111/aji.13265 11.linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance M J A Saad 1, A Santos 2, P O Prada 3 PMID: 27252163 DOI: 10.1152/physiol.00041.2015 12.Early Disruption of the Microbiome Leading to Decreased Antioxidant Capacity and Epigenetic Changes: Implications for the Rise in AutismRebecca S. Eshraghi Et.Al. Front Cell Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fncel.2018.00256 13.García-Velasco JA, Budding D, Campe H, Malfertheiner SF, Hamamah S, Santjohanser C, Schuppe-Koistinen I, Nielsen HS, Vieira-Silva S, Laven J (2020) The reproductive microbiome - clinical practice recommendations for fertility specialists. Reprod Biomed Online 41(3):443–453 14.Prevalence of and risk factors for abnormal vaginal flora and its association with adverse pregnancy outcomes in a rural district in north-east Bangladesh.Baqui AH, Lee ACC, Koffi AK, Et. Al. Obstet Gynecol Scand. 2019 doi.org/10.1111/aogs.13492 15.Tabatabaei N, Eren AM, Barreiro LB, Yotova V, Dumaine A, Allard C, Fraser WD. Vaginal microbiome in early pregnancy and subsequent risk of spontaneous preterm birth: a case-control study. BJOG. 2019 16.Vaginal Microbiome in Preterm Rupture of Membranes. Bennett PR, Brown RG, MacIntyre DA. Obstet Gynecol Clin North Am. 202l 17.Haahr T, Jensen JS, Thomsen L, Duus L, Rygaard K, Humaidan P. Abnormal vaginal microbiota may be associated with poor reproductive outcomes: a prospective study in IVF patients. Hum Reprod. 2016 18.Sirota I, Zarek SM, Segars JH. Potential influence of the microbiome on infertility and assisted reproductive technology. Semin Reprod Med. 2014 19.Fu, M., et al., Alterations in Vaginal Microbiota and Associated Metabolome in Women with Recurrent Implantation Failure. mBio, 2020.

Biotics-logo.jpg
Symbio-logo.jpg
Energetica-Natura-logo.jpg
Vitakruid-logo.jpg
Bonusan-logo.jpg
Herboplanet-logo.jpg
Sanitas-Humanus-logo-1.jpg
bottom of page